Roheline kool

Loe meie tegemistest Rohelise Kooli raames meie blogist siit

Rakvere Kungla Lasteaed liitus Rohelise Kooli programmiga oktoobris 2019 a. Rohkem infot programmi kohta saab lugeda siit

Selleks, et keskkonnasäästlikku mõtteviisi edasi kanda nii töötajate, lastevanemate kui laste hulgas, moodustasime Rohelise Kooli töörühma

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHM

ja koostasime keskkonna tegevuskava

ROHELINE LASTEAED KUNGLA TEGEVUSKAVA 2021-2022

Sel aastal tegeleme lähemalt kolme teemaga:

 • GLOBAALNE KODAKONDSUS
 • TOIT
 • KLIIMAMUUTUSED

Septembris 2021 viisime läbi keskkonnaülevaatuse.

 KUNGLA  LASTEAIA  KESKKONNAPÕHIMÕTTED:

 1. Kasutame ressursse säästlikult (kustutame ruumist lahkudes tuled, kasutame vett ja paberit säästlikult, meisterdame jääkmaterjalidest).
 2. Sorteerime prügi ja komposteerime aiajäätmed.
 3. Kasutame päris nõusid ühekordsete plastnõude asemel.
 4. Liigume võimalikult palju jalgsi ja jalgrattaga.
 5. Austame teisi kultuure ja nende traditsioone.
 6. Viime võimalikult palju õppetegevusi läbi õues.
 7.  Õpime tundma oma kodukoha taime- ja loomaliike ja suurendame elurikkust lasteaia õuealal.
 8. Võtame osa keskkonnateemalistest projektidest.
 9. Korraldame koostöös teiste Rakvere linna lasteaedadega avalikke keskkonnateemalisi üritusi - Roherännakuid
 10. Kasutame puhastusvahendeid ja paberit, mis on keskkonnasõbralikud ja mille tooraine tuleb vastutustundlikult majandatud metsast
 11. ning võtame järk järgult kasutusele tooteid, mis on toodetud õiglase kaubanduse põhimõtteid järgides.

Prindi

eliis_tarkvara_ou_elasteaed_logo
rohelinekoolhea_lasteaia_teerajajakiusamisest_vabakstervist_edendav_lasteaedhea_algus

Kungla – see me õnnemaa, muinasjuttudemaa, koerustükkidemaa, rõõmu ja mängudemaa – siin kasvada rõõmsalt sa saad!

Kirjuta meile

Meie visioon ja missioon

Missioon: Toetada laste turvalist kasvamist iseendaks – loovaks, avatuks ja vastutustundlikuks inimeseks.

Visioon: Kungla lasteaed on turvaline, uuenduslik, tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus läbi mängulise õppimise tagatakse Eesti kultuurilooga seotud kvaliteetne alusharidus.

Põhiväärtused

Lasteaia väärtuseid kajastavad järgmised vanasõnad:

 • Lahke silm leiab sõpru.
 • Aita sõpra hädas, siis aidatakse ka sind.
 • Valel on lühikesed jalad.
 • Mis sa omale ei soovi, seda ära tee teisele.
 • Kaks meest ikka kaks meest.
 • Kes vanemaid ei austa, see õnne ei leia.

Üksteist toetav ja lapsest lähtuv kollektiiv, kes on avatud uutele teadmistele ja muudatustele.

Traditsioonid

 • 1. september - tarkusepäev
 • sügislaat
 • pereorienteerumine sügisel ja kevadel
 • isadepäev
 • mardi- ja kadripäev
 • jõulud
 • EV sünnipäeva tähistamine
 • märtsis teatrikuu laste oma lavastustega
 • kevadpühad
 • emadepäev
 • koolisaatmise peod
 • jaanituli

Meil on lehel 14 külalist ja 0 liiget