Õuesõpe

Kungla lasteaias kasutatakse õuesõpet kui täiendust traditsioonilisele õppimisele.

Õuesõpe on õppimine ehedas keskkonnas vahetu kogemise, isetegemise ja kogetu teistele vahendamise teel. Õues on laps pidevas tegutsemises, ta vaatleb, uurib, mõtleb, katsetab, analüüsib, jõuab järeldustele. Täiskasvanu ülesanne on õpetada last märkama, tajuma, mille tulemusena hakkab laps mõistma, et looduses on kõigi nähtuste ja objektide vahel tihe ning kindel seos.

Õuesõpe võimaldab õpitavat kogeda läbi kõigi meelte, mis on koolieelses eas parim viis õppimiseks.

Õuesõppe viis olulist tunnust on:

 1. koht, mis aitab õppida;
 2. õppimine läbi erinevate meelte;
 3. tegu ehk vahetu osalemine protsessis;
 4. adumine ja modelleerimine ehk õpitu tagasipeegeldamine ja uute teadmiste sidumine olemasolevate teadmistega;
 5. iva leidmine ehk mida õpetada teistele edasi.

Prindi

eliis_tarkvara_ou_elasteaed_logo
rohelinekoolhea_lasteaia_teerajajakiusamisest_vabakstervist_edendav_lasteaedhea_algus

Kungla – see me õnnemaa, muinasjuttudemaa, koerustükkidemaa, rõõmu ja mängudemaa – siin kasvada rõõmsalt sa saad!

Kirjuta meile

Meie visioon ja missioon

Missioon: Toetada laste turvalist kasvamist iseendaks – loovaks, avatuks ja vastutustundlikuks inimeseks.

Visioon: Kungla lasteaed on turvaline, uuenduslik, tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus läbi mängulise õppimise tagatakse Eesti kultuurilooga seotud kvaliteetne alusharidus.

Põhiväärtused

 • KOOSTÖÖ
 • JULGUS
 • HOOLIVUS
 • PAINDLIKKUS

Traditsioonid

 • 1. september - tarkusepäev
 • sügislaat
 • pereorienteerumine sügisel ja kevadel
 • isadepäev
 • mardi- ja kadripäev
 • jõulud
 • EV sünnipäeva tähistamine
 • märtsis teatrikuu laste oma lavastustega
 • kevadpühad
 • emadepäev
 • koolisaatmise peod
 • jaanituli

Meil on lehel 179 külalist ja 0 liiget