Õuesõpe

Kungla lasteaias kasutatakse õuesõpet kui täiendust traditsioonilisele õppimisele.

Õuesõpe on õppimine ehedas keskkonnas vahetu kogemise, isetegemise ja kogetu teistele vahendamise teel. Õues on laps pidevas tegutsemises, ta vaatleb, uurib, mõtleb, katsetab, analüüsib, jõuab järeldustele. Täiskasvanu ülesanne on õpetada last märkama, tajuma, mille tulemusena hakkab laps mõistma, et looduses on kõigi nähtuste ja objektide vahel tihe ning kindel seos.

Õuesõpe võimaldab õpitavat kogeda läbi kõigi meelte, mis on koolieelses eas parim viis õppimiseks.

Õuesõppe viis olulist tunnust on:

 1. koht, mis aitab õppida;
 2. õppimine läbi erinevate meelte;
 3. tegu ehk vahetu osalemine protsessis;
 4. adumine ja modelleerimine ehk õpitu tagasipeegeldamine ja uute teadmiste sidumine olemasolevate teadmistega;
 5. iva leidmine ehk mida õpetada teistele edasi.

Prindi

eliis_tarkvara_ou_elasteaed_logo
rohelinekoolhea_lasteaia_teerajajakiusamisest_vabakstervist_edendav_lasteaedhea_algus

Kungla – see me õnnemaa, muinasjuttudemaa, koerustükkidemaa, rõõmu ja mängudemaa – siin kasvada rõõmsalt sa saad!

Kirjuta meile

Meie visioon ja missioon

Visioon: Aastaks 2028 on Kungla lasteaed turvaline, innovaatiline, tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus võimaldatakse järjepidevat õppimist mängu- ja loovtegevuste kaudu, tagades meie kultuurilooga seotud kvaliteetse alushariduse

Missioon: Koostöös vanematega aidata lapsel turvaliselt kasvada iseendaks – loovaks, avatuks ja enesekindlaks

Põhiväärtused

Lasteaia väärtuseid kajastavad järgmised vanasõnad:

 • Lahke silm leiab sõpru.
 • Aita sõpra hädas, siis aidatakse ka sind.
 • Valel on lühikesed jalad.
 • Mis sa omale ei soovi, seda ära tee teisele.
 • Kaks meest ikka kaks meest.
 • Kes vanemaid ei austa, see õnne ei leia.

Üksteist toetav ja lapsest lähtuv kollektiiv, kes on avatud uutele teadmistele ja muudatustele.

Traditsioonid

 • 1. september - tarkusepäev
 • sügislaat
 • pereorienteerumine sügisel ja kevadel
 • isadepäev
 • mardi- ja kadripäev
 • jõulud
 • kodunädal
 • märtsis teatrikuu laste oma lavastustega
 • kevadpühad
 • emadepäev
 • koolisaatmise peod
 • jaanituli

Meil on lehel 94 külalist ja 0 liiget