• Rakvere KUNGLA Lasteaed
 • Rakvere KUNGLA Lasteaed
 • Rakvere KUNGLA Lasteaed
 • Rakvere KUNGLA Lasteaed
 • Rakvere KUNGLA Lasteaed
 • Rakvere KUNGLA Lasteaed
 • Rakvere KUNGLA Lasteaed
 • Rakvere KUNGLA Lasteaed
 • Rakvere KUNGLA Lasteaed
 • Rakvere KUNGLA Lasteaed

Eliis Rakvere Kungla lasteaedrohelinekoolkiusamisest_vabakstervist_edendav_lasteaedhea_algushea_lasteaia_teerajaja

Rakvere KUNGLA Lasteaed avati 1978. aastal

Rakvere KUNGLA Lasteaed avati 1978. aastal, on ehitatud 12 rühma ja 280 lapse jaoks.

Meie lasteaias on:

9 aiarühma, 2 sõimerühma ja 1 sobitusrühm, neist 2 Hea Alguse rühma. 4 rühma kasutavad õppetöös projektõppe meetodit.

 • Laste igapäevast elu korraldavad rühmas kaks õpetajat ja õpetaja abi või õpetaja, assistent ja õpetaja abi, lisaks liikumis-ja muusikaõpetaja. Vajadusel tegelevad lastega logopeed, eripedagoog ja sotsiaalpedagoog.
 • Igal rühmal on 2 rühmaruumi ja lapsi rühmades kuni 20.
 • Et päeva rühmas üheskoos alustada, ootame Teie lapsi lasteaeda hiljemalt kell 8.30.
 • Lasteaed on avatud tööpäeviti kella 7.00-st kella 19.00-ni.
 • Kella 18.00 – 19.00 viibivad lapsed valverühmas

Päevakava

Meie lasteaia eripäraks on:

 • kaasaegsed liikumisõpetuse vahendid ja liikumissaal;
 • süvendatud tegevus Eesti rahvakultuuri traditsioonide tutvustamiseks ja väärtuskasvatus;
 • täiendav eesti keele õpetamine muukeelsetele lastele;
 • huviringid: jalgpallitrenn, jooga, tantsuring, inglise keele ring, robootika ring.
 • avar õueala kaasaegsete mängu- ja ronimisvahenditega;
 • liiklusväljak;
 • suur õunapuuaed, kus peetakse perepiknikke, viiakse läbi üritusi ning saadakse varju kuumadel suvepäevadel ning supeldakse basseinis;
 • terviseedendamine ja õuesõpe:
 • Päikesejänku, Poku, Mõmmi, Muumi, Karupoeg Puhhi, Pipi, Mesimummu ja Tähekese rühma personal on läbinud MTÜ Lasteakaitse Liidu projekti koolituse ja omavad õigust kasutada "Kiusamisest vaba lasteaed" metoodikat, Öökullirühm Persona Dolls metoodikat
 • Oleme tunnustatud tiitliga "Hea lasteaia teerajaja" väärtuspõhise lasteaia kujundamise, pärimuskultuuri ja laste iseseisva tegutsemise väärtustamise eest.
 • Kuulume alates 2001 a. tervist edendavate lasteaedade võrgustikku.
 • Liitusime 2019 a. programmiga Roheline Kool ja meile omistati Roheline lipp

Prindi

Kungla – see me õnnemaa, muinasjuttudemaa, koerustükkidemaa, rõõmu ja mängudemaa – siin kasvada rõõmsalt sa saad!

Kirjuta meile

Meie visioon ja missioon

Missioon: Toetada laste turvalist kasvamist iseendaks – loovaks, avatuks ja vastutustundlikuks inimeseks.

Visioon: Kungla lasteaed on turvaline, uuenduslik, tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus läbi mängulise õppimise tagatakse Eesti kultuurilooga seotud kvaliteetne alusharidus.

Põhiväärtused

Lasteaia väärtuseid kajastavad järgmised vanasõnad:

 • Lahke silm leiab sõpru.
 • Aita sõpra hädas, siis aidatakse ka sind.
 • Valel on lühikesed jalad.
 • Mis sa omale ei soovi, seda ära tee teisele.
 • Kaks meest ikka kaks meest.
 • Kes vanemaid ei austa, see õnne ei leia.

Üksteist toetav ja lapsest lähtuv kollektiiv, kes on avatud uutele teadmistele ja muudatustele.

Traditsioonid

 • 1. september - tarkusepäev
 • sügislaat
 • pereorienteerumine sügisel ja kevadel
 • isadepäev
 • mardi- ja kadripäev
 • jõulud
 • EV sünnipäeva tähistamine
 • märtsis teatrikuu laste oma lavastustega
 • kevadpühad
 • emadepäev
 • koolisaatmise peod
 • jaanituli

Meil on lehel 89 külalist ja 0 liiget