Terviseedendus

Kodu kõrval on lasteaed see koht, kus õpitakse väärtustama tervist ja pannakse alus tervisliku eluviisi kujunemisele.

Laste ja töötajate tervise ja heaolu toetamisega oleme süsteemselt tegelenud alates 2001 aastast. Selleks oleme loonud terviseedenduse töörühma, kes kordineerib lasteaia terviseedenduslikku tööd. Peame oluliseks süvendatult tegeleda 

 • füüsilise keskkonnaga. Keskkonna tervisesõbralikumaks kujundamisel lähtume sellest, et see pakuks piisavalt võimalusi ja motiveeriks lapsi ning töötajaid rohkem liikuma. Oluline on ka see, et kõik vahendid, mida lapsed kasutavad nii toas kui õues oleksid turvalised. Pöörame tähelepanu tervislike toitumisharjumuste kujundamisele.
 • psühhosotsiaalse keskkonnaga. Psühhosotsiaalse keskkonna alla kuuluvad lasteaiapere liikmete omavahelised suhted ning nende kvaliteet. Ka suhted vanemate ja kogukonnaga. Meie jaoks on oluline pöörata tähelepanu sõbraliku ja toetava õhkkonna loomisele ning kiusamise ennetamisele.
 • kogukonnaga koostöö. Suhtlemine ja koostöö nii lapsevanemate kui kogukonnaga aitab meil tervise-eesmärke saavutada. Seetõttu püüame pidevalt leida erinevaid koostöövõimalusi.
 • tervise- ja sotsiaalteenustega. Need on teenused, mis toetavad laste heaolu ja tervist: logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja eripedagoogi teenuse võimaldamine oma lastele ja nende vanematele.
 • individuaalsete tervisealaste teadmiste ja oskuste õpetamine ning hoiakute, väärtushinnangute kujundamine on oluline osa lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest.

 

Prindi

eliis_tarkvara_ou_elasteaed_logo
rohelinekoolhea_lasteaia_teerajajakiusamisest_vabakstervist_edendav_lasteaedhea_algus

Kungla – see me õnnemaa, muinasjuttudemaa, koerustükkidemaa, rõõmu ja mängudemaa – siin kasvada rõõmsalt sa saad!

Kirjuta meile

Meie visioon ja missioon

Missioon: Toetada laste turvalist kasvamist iseendaks – loovaks, avatuks ja vastutustundlikuks inimeseks.

Visioon: Kungla lasteaed on turvaline, uuenduslik, tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus läbi mängulise õppimise tagatakse Eesti kultuurilooga seotud kvaliteetne alusharidus.

Põhiväärtused

 • KOOSTÖÖ
 • JULGUS
 • HOOLIVUS
 • PAINDLIKKUS

Traditsioonid

 • 1. september - tarkusepäev
 • sügislaat
 • pereorienteerumine sügisel ja kevadel
 • isadepäev
 • mardi- ja kadripäev
 • jõulud
 • EV sünnipäeva tähistamine
 • märtsis teatrikuu laste oma lavastustega
 • kevadpühad
 • emadepäev
 • koolisaatmise peod
 • jaanituli

Meil on lehel 183 külalist ja 0 liiget