Kõne areng

Võime edukalt suhelda on inimese arengu aluseks. Laps areneb esimestel eluaastatel väga kiiresti, sh tema kõne. Kõne arengu eeldused kujunevad välja juba enne lapse sündi. Lapse sündides mõjutab kõne arengut keskkond, milles ta kasvab.  Iga laps areneb küll omas tempos, kuid ei ole mõistlik ootama jääda, kui lapse kõne areng hilineb. Teades kõne eakohast arengut, saame talle vajadusel kohe tuge pakkuda. Parim aeg kõne arendamiseks on just esimesed 5 eluaastat.

Eakohane kõne:

Rajaleidja voldikud kõne arengu kohta: 0-1-aastane laps2-3-aastane laps4-5-aastane laps6-7-aastane laps

Aitame lapse rääkimaAitame lapse rääkima

Kristi Sarapuu ja Merit Hallapi raamat "Aitame lapse rääkima. Kuidas toetada kõnehilistusega lapse kõne arengut" on hea praktiline käsiraamat lapsevanemale, kes:
 • vajab infot lapse varase kõne arengu kohta (0-3a)
 • kahtleb, kas lapse kõne areng vajab toetamist
 • otsib näpunäiteid, kuidas oma lapse kõnet arendada

Logopeedide koostatud raamat jagab praktilisi nippe, kuidas oma lapsega suhelda ja last kõnelema innustada.

Raamatu saab soetada SIIT või kõikidest hästivarustatud raamatupoodidest.

ETTELUGEMISEKS:

 Ppesamuna kõneaabitsesamuna kõneaabits

Logopeedide Darja Partsi, Lea Kübara ja kirjanik Heiki Vilepi kirjutatud raamatus on 24 lapse igapäevaeluga seotud juttu ettelugemiseks. Lõbusad illustratsioonid on teinud Ott Vallik. Jutud koosnevad lühikestest lausetest, mida lapsel on kergem jälgida ja mõista. Enne jutu lugemist uurige koos lapsega pilte, nimetage esemeid, tegelasi, viige laps teemaga kurssi, tuletage meelde mõni sarnane olukord. See loob soodsa pinnase teksti mõistmiseks. Aktiivse kõne arendamiseks on iga teema juures kolmes raskusastmes rütmisalmid (vastavalt lapse kõne arengule), mis on abiks kõnerütmi tajumisele ja aitavad tal kõnet järele korrata. Telli raamat SIIT või leia hästivarustatud raamatupoodidest üle Eesti. Vaata ka raamatu tutvustust või soovitusi, kuidas raamatut kasutada.

 

Kips-kõps külla kips kops

Logopeedide koostatud vahvate piltidega loomalugu väikelastele, mis täidab lisaks jutu lugemisele ja kuulamisele ka kõne ja häälduse arendamise eesmärki. Raamatut saab kasutada alates teisest eluaastast laste matkimis- ja kuulamisoskuse, hääle ja sõnamälu arendamiseks. Lihtne tekst sobib unejutuks, vestluseks või pildi järgi jutustamiseks. Täiskasvanu ülesanne on tekitada lapses suhtlemissoov, ärgitada teda  raamatut vaatama ja omapoolselt „kaasa rääkima“. Silpide ja häälikute järelekordamise abil hakkavad lapsed eristama kõiki emakeele häälikuid ning neid ise õigesti hääldama. Oluline on täiskasvanu ja lapse vaheline emotsionaalne suhtlemine, mäng, kus mängujuht (täiskasvanu) valib lapsele jõukohased harjutused. Telli raamat SIIT.

 

Prindi

eliis_tarkvara_ou_elasteaed_logo
rohelinekoolhea_lasteaia_teerajajakiusamisest_vabakstervist_edendav_lasteaedhea_algus

Kungla – see me õnnemaa, muinasjuttudemaa, koerustükkidemaa, rõõmu ja mängudemaa – siin kasvada rõõmsalt sa saad!

Kirjuta meile

Meie visioon ja missioon

Missioon: Toetada laste turvalist kasvamist iseendaks – loovaks, avatuks ja vastutustundlikuks inimeseks.

Visioon: Kungla lasteaed on turvaline, uuenduslik, tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus läbi mängulise õppimise tagatakse Eesti kultuurilooga seotud kvaliteetne alusharidus.

Põhiväärtused

 • KOOSTÖÖ
 • JULGUS
 • HOOLIVUS
 • PAINDLIKKUS

Traditsioonid

 • 1. september - tarkusepäev
 • sügislaat
 • pereorienteerumine sügisel ja kevadel
 • isadepäev
 • mardi- ja kadripäev
 • jõulud
 • EV sünnipäeva tähistamine
 • märtsis teatrikuu laste oma lavastustega
 • kevadpühad
 • emadepäev
 • koolisaatmise peod
 • jaanituli

Meil on lehel 165 külalist ja 0 liiget