Väärtuskasvatus

Kungla lasteaed on väärtuspõhine lasteaed – see tähendab, et kogu meie õppe – ja kasvatustegevust läbib väärtuskasvatus. Tartu ülikooli eetikakeskus on meie lasteaeda  tunnustanud tiitliga „Hea lasteaia teerajaja“ väärtuspõhise lasteaia kujundamise eest. Väärtuste all mõeldakse seda, mis on inimese jaoks elus tähtis ning vajalikuks peetakse, et meie jaoks oluline kanduks üle meie lastele.

Väärtused ei tule iseenesest, neid õpetatakse ja õpitakse hetkest, kui laps sünnib. Lasteaias tegeleme me süsteemse ja teadmistepõhise väärtuskasvatusega „Kiusamisest vaba lasteaed“, Persona Dolls ja „Oskuste õppe“ metoodikaid kasutades. Väärtuskasvatus avaldub kõiges, mis lasteaias toimub: õppetegevustes, reeglites, üritustes, traditsioonides – terves last ümbritsevas keskkonnas!

Meie väärtused:

 • Lahke silm leiab sõpru - headus
 • Aita sõpra hädas, siis aidatakse ka sind - abivalmidus
 • Valel on lühikesed jalad - ausus
 • Mis sa omale ei soovi, seda ära tee teisele - sõbralikkus
 • Kaks meest ikka kaks meest - koostöö
 • Kes vanemaid ei austa, see õnne ei leia – austus

Prindi

eliis_tarkvara_ou_elasteaed_logo
rohelinekoolhea_lasteaia_teerajajakiusamisest_vabakstervist_edendav_lasteaedhea_algus

Kungla – see me õnnemaa, muinasjuttudemaa, koerustükkidemaa, rõõmu ja mängudemaa – siin kasvada rõõmsalt sa saad!

Kirjuta meile

Meie visioon ja missioon

Visioon: Aastaks 2028 on Kungla lasteaed turvaline, innovaatiline, tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus võimaldatakse järjepidevat õppimist mängu- ja loovtegevuste kaudu, tagades meie kultuurilooga seotud kvaliteetse alushariduse

Missioon: Koostöös vanematega aidata lapsel turvaliselt kasvada iseendaks – loovaks, avatuks ja enesekindlaks

Põhiväärtused

Lasteaia väärtuseid kajastavad järgmised vanasõnad:

 • Lahke silm leiab sõpru.
 • Aita sõpra hädas, siis aidatakse ka sind.
 • Valel on lühikesed jalad.
 • Mis sa omale ei soovi, seda ära tee teisele.
 • Kaks meest ikka kaks meest.
 • Kes vanemaid ei austa, see õnne ei leia.

Üksteist toetav ja lapsest lähtuv kollektiiv, kes on avatud uutele teadmistele ja muudatustele.

Traditsioonid

 • 1. september - tarkusepäev
 • sügislaat
 • pereorienteerumine sügisel ja kevadel
 • isadepäev
 • mardi- ja kadripäev
 • jõulud
 • kodunädal
 • märtsis teatrikuu laste oma lavastustega
 • kevadpühad
 • emadepäev
 • koolisaatmise peod
 • jaanituli

Meil on lehel 81 külalist ja 0 liiget