Eesti keel kui teine keel

Rakvere Kungla Lasteaias alustatakse eesti keele õpet 3. eluaastast eraldi keeletegevustena ja teiste tegevustega lõimides.

Keeletegevused toimuvad pärastlõunasel ajal esmaspäevast reedeni. Eesti keele tegevused toimuvad eraldi ruumis ja alarühmades. Alarühmade tunnid toimuvad kaks korda nädalas septembrist kuni maikuuni. Õppetegevust viib läbi eripedagoog Jelena Zakharova.

Keeletegevuse eesmärgiks on, et laps:

 • tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu;
 • tuleb toime igapäevases suhtlemises;
 • soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaaslaste kui täiskasvanutega;
 • kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust;
 • tunneb huvi lugemise, kirjutamise vastu, on omandanud lugemise, kirjutamise esmased oskused.

Sisu:

 • kuulamine;
 • kõnelemine;
 • hääldamine;
 • Eesti kultuuri tutvustamine.

Õppemeetodite ja –sisu valikul lähtutakse eelkõige laste võimetest, vajadustest ja valmisolekust.

Põhimõtted:

 • Õpetamise praktilisus. Kasutatakse palju mitmesuguseid praktilisi ja näitlikke meetodeid (nt mängud, joonistamine, kleepetöö jne).
 • Peetakse oluliseks eesti keelt kuulata ja omandada keeleoskus tegevuste käigus, kus sõnalist suhtlemist toetab kontekst. Keeletegevused toimuvad loomulikes olukordades. Luuakse erinevaid suhtlussituatsioone ja rollimänge.
 • Eakohane keeleline materjal. Kasutatavad keelendid on lapsele mõistetavad ja sammukese võrra lapse enda keelekasutusest ees.
 • Meelte rakendamine. Pööratakse erilist tähelepanu erinevate meelte kaasamisele: kasutatakse miimikat, kehakeelt, žeste, intonatsiooni, muusikat ja rütmi.
 • Motiveeriv keelekeskkond. Vestlusteemade valimisel lähtutakse lapse kogemustest. Õpetaja kõne on lapsele mudeliks. Pedagoogi keelekasutus vastab lapse keelelistele oskustele. Keeleõpetus on mänguline ja vaheldusrikas.
 • Jõukohane õpetus. Õpetus toimub lapse lähimas arenguvallas. Teemade, materjalide ja meetodite valikul lähtutakse lapse arengust.
 • Psüühiliste protsesside süsteemne arendamine. Eripedagoog tegeleb laste psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) uurimise ja arendamisega. Põhiline töö käib läbi erinevate õppemängude.

Kui soovid oma lapse arengu või edusammude kohta nõu küsida, siis kirjuta See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Prindi

eliis_tarkvara_ou_elasteaed_logo
rohelinekoolhea_lasteaia_teerajajakiusamisest_vabakstervist_edendav_lasteaedhea_algus

Kungla – see me õnnemaa, muinasjuttudemaa, koerustükkidemaa, rõõmu ja mängudemaa – siin kasvada rõõmsalt sa saad!

Kirjuta meile

Meie visioon ja missioon

Missioon: Toetada laste turvalist kasvamist iseendaks – loovaks, avatuks ja vastutustundlikuks inimeseks.

Visioon: Kungla lasteaed on turvaline, uuenduslik, tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus läbi mängulise õppimise tagatakse Eesti kultuurilooga seotud kvaliteetne alusharidus.

Põhiväärtused

 • KOOSTÖÖ
 • JULGUS
 • HOOLIVUS
 • PAINDLIKKUS

Traditsioonid

 • 1. september - tarkusepäev
 • sügislaat
 • pereorienteerumine sügisel ja kevadel
 • isadepäev
 • mardi- ja kadripäev
 • jõulud
 • EV sünnipäeva tähistamine
 • märtsis teatrikuu laste oma lavastustega
 • kevadpühad
 • emadepäev
 • koolisaatmise peod
 • jaanituli

Meil on lehel 178 külalist ja 0 liiget