Hea Algus

Hea alguse programm kannab lapsekeskse metoodika põhimõtteid ja rõhutab demokraatlikke väärtusi. Kungla lasteaias töötab Hea Alguse programmi järgi Krõlli rühm. Programmi jätkusuutlikkus ja head tulemused on tagatud sellega, et kõik programmi kasutavad meeskonnaliikmed on saanud koolituse Hea Alguse koolituskeskuse juures. Antud programmi puhul on oluline mõista mängu läbi õppimise tähtsust ja tingimuste loomise olulisust, et laps saaks olla loov, aktiivne õppija, valikute tegija, otsustaja. 

Hea Alguse rühmas on rühmaruum jagatud avatud riiulitega tegevuskeskusteks kuhu lapsed saavad oma huvist lähtudes tegutsema registreeruda. Materjale ja tegevuskeskusi tähistavad rühmas selged trükitähtedes sildid ja pildid. Tegevuskeskused on sisustatud nii, et võimaldada lastele valikuid, soodustada loovust, avastamis- ja õppimissoovi, kaaslastega arvestamist, oma käitumise ja tunnete jälgimist.

Prindi

eliis_tarkvara_ou_elasteaed_logo
rohelinekoolhea_lasteaia_teerajajakiusamisest_vabakstervist_edendav_lasteaedhea_algus

Kungla – see me õnnemaa, muinasjuttudemaa, koerustükkidemaa, rõõmu ja mängudemaa – siin kasvada rõõmsalt sa saad!

Kirjuta meile

Meie visioon ja missioon

Visioon: Aastaks 2028 on Kungla lasteaed turvaline, innovaatiline, tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus võimaldatakse järjepidevat õppimist mängu- ja loovtegevuste kaudu, tagades meie kultuurilooga seotud kvaliteetse alushariduse

Missioon: Koostöös vanematega aidata lapsel turvaliselt kasvada iseendaks – loovaks, avatuks ja enesekindlaks

Põhiväärtused

Lasteaia väärtuseid kajastavad järgmised vanasõnad:

 • Lahke silm leiab sõpru.
 • Aita sõpra hädas, siis aidatakse ka sind.
 • Valel on lühikesed jalad.
 • Mis sa omale ei soovi, seda ära tee teisele.
 • Kaks meest ikka kaks meest.
 • Kes vanemaid ei austa, see õnne ei leia.

Üksteist toetav ja lapsest lähtuv kollektiiv, kes on avatud uutele teadmistele ja muudatustele.

Traditsioonid

 • 1. september - tarkusepäev
 • sügislaat
 • pereorienteerumine sügisel ja kevadel
 • isadepäev
 • mardi- ja kadripäev
 • jõulud
 • kodunädal
 • märtsis teatrikuu laste oma lavastustega
 • kevadpühad
 • emadepäev
 • koolisaatmise peod
 • jaanituli

Meil on lehel 84 külalist ja 0 liiget