Hääldus

On loomulik, et mõnede laste hääldus kujuneb kiiresti ja märkamatult, teistel võtab see kauem aega ning osadel lastest läheb õige häälduse kujunemiseks vaja logopeedi abi. Lapsed õpivad õigesti hääldama täiskasvanu kõnet kuulates ja jäljendades. Korrektse hääldamise aluseks on artikulatsiooniaparaadi osade – keele, huulte, pehme suulae, lõualiigese – hea toonus ja liikuvus. 

Koolieelses eas esineb häälduspuudeid 25-30% lastest, koolieas jääb näitaja 1% piiresse. On loomulik ja eakohane, et hääldamine täpsustub aegamööda. Kui üle kolme aasta vanune laps moonutab oma ütlusi sedavõrd, et need on arusaamatud (eriti võõrale inimesele) ja kui 5-aastane laps hääldab veel mõnda üksikhäälikut valesti, siis võiks otsida abi logopeedilt. Selleks eaks peaksid lapse suu-ja keelelihased olema piisavalt tugevad, et häälikute hääldamisega toime tulla. Hääldusprobleeme võib põhjustada vale hambumus, lühike keelekida, suurenenud adenoid. Sellisel juhul suunab logopeed lapse teiste spetsialistide (kõrva-nina-kurguarst, ortodont, müofunktsionaalne terapeut) juurde konsultatsioonile, abita jäämise korral ei pruugi kõneravi olla tulemuslik.pannkoogipidu

SA Innove logopeedidel on valminud videod, mis õpetavad hääldama õigesti eesti keele häälikuid. Kuidas täpselt üht või teist häälikut hääldada, vaata SIIT.

Millele kodus tähelepanu pöörata:

 • et lapse öeldud sõna korratakse häälduslikult õigesti. Sel juhul saab laps õige mudeli, mille poole püüelda. (Laps ütleb "tiisu", vanem kordab: "kiisu")
 • tugevdada huulte ja keele lihaseid - mängida koos suumänge

Üksikud suuharjutused on kokku pandud vahvateks multikateks, mis teeb harjutamise lapse jaoks lõbusamaks.

Pane ennast koos lapsega proovile hääldades koos keerulisemaid sõnu ja lauseid, vaata VIDEOT.

Lisaks hääliku õigele hääldamisele on oluline ka õpitava hääliku eristamine teistest häälikutest ja valest hääldusviisist. Selleks sobivad foneemikuulmis-ja verifitseerimisharjutused.

Prindi

eliis_tarkvara_ou_elasteaed_logo
rohelinekoolhea_lasteaia_teerajajakiusamisest_vabakstervist_edendav_lasteaedhea_algus

Kungla – see me õnnemaa, muinasjuttudemaa, koerustükkidemaa, rõõmu ja mängudemaa – siin kasvada rõõmsalt sa saad!

Kirjuta meile

Meie visioon ja missioon

Missioon: Toetada laste turvalist kasvamist iseendaks – loovaks, avatuks ja vastutustundlikuks inimeseks.

Visioon: Kungla lasteaed on turvaline, uuenduslik, tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus läbi mängulise õppimise tagatakse Eesti kultuurilooga seotud kvaliteetne alusharidus.

Põhiväärtused

 • KOOSTÖÖ
 • JULGUS
 • HOOLIVUS
 • PAINDLIKKUS

Traditsioonid

 • 1. september - tarkusepäev
 • sügislaat
 • pereorienteerumine sügisel ja kevadel
 • isadepäev
 • mardi- ja kadripäev
 • jõulud
 • EV sünnipäeva tähistamine
 • märtsis teatrikuu laste oma lavastustega
 • kevadpühad
 • emadepäev
 • koolisaatmise peod
 • jaanituli

Meil on lehel 146 külalist ja 0 liiget