Toeks ja abiks lapsevanematele

JANE PALU Rakvere linnavalitsuse hariduse peaspetsialist
jane.palurakvere.ee
Lai 20, kabinet 104
 +372 322 2336
+372 54200221
E 10.00-12.00 ja K 13.00-16.00
Tegevusvaldkond: koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmisega seotud küsimused; hariduslike erivajadustega laste õppimisvõimalustega seotud küsimused, koolikohustuslike laste arvestuse pidamine


MAARIKA NAEL Rakvere linna  sotsiaalpedagoog (vastuvõtu aeg palun leppida eelnevalt kokku telefoni või meili teel)

 maarika.naelraksotsabi.ee


MAARIKA KONGI Rakvere linna psühholoog
mkongiyahoo.com


TIINA PIHLAK Rakvere linna eripedagoog (vastuvõtu aeg palun leppida eelnevalt kokku telefoni või meili teel)
+372 5363 6865
 tiina.pihlakraksotsabi.ee

Prindi

eliis_tarkvara_ou_elasteaed_logo
rohelinekoolhea_lasteaia_teerajajakiusamisest_vabakstervist_edendav_lasteaedhea_algus

Kungla – see me õnnemaa, muinasjuttudemaa, koerustükkidemaa, rõõmu ja mängudemaa – siin kasvada rõõmsalt sa saad!

Kirjuta meile

Meie visioon ja missioon

Missioon: Toetada laste turvalist kasvamist iseendaks – loovaks, avatuks ja vastutustundlikuks inimeseks.

Visioon: Kungla lasteaed on turvaline, uuenduslik, tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus läbi mängulise õppimise tagatakse Eesti kultuurilooga seotud kvaliteetne alusharidus.

Põhiväärtused

 • KOOSTÖÖ
 • JULGUS
 • HOOLIVUS
 • PAINDLIKKUS

Traditsioonid

 • 1. september - tarkusepäev
 • sügislaat
 • pereorienteerumine sügisel ja kevadel
 • isadepäev
 • mardi- ja kadripäev
 • jõulud
 • EV sünnipäeva tähistamine
 • märtsis teatrikuu laste oma lavastustega
 • kevadpühad
 • emadepäev
 • koolisaatmise peod
 • jaanituli

Meil on lehel 195 külalist ja 0 liiget