Terviseedendus

Kodu kõrval on lasteaed see koht, kus õpitakse väärtustama tervist ja pannakse alus tervisliku eluviisi kujunemisele.

Laste ja töötajate tervise ja heaolu toetamisega oleme süsteemselt tegelenud alates 2001 aastast. Selleks oleme loonud terviseedenduse töörühma, kes kordineerib lasteaia terviseedenduslikku tööd. Peame oluliseks süvendatult tegeleda 

RAKVERE KUNGLA LASTEAIA TERVIST EDENDAV TEGEVUSKAVA 2020-2021

Prindi