Hääldus

On loomulik, et mõnede laste hääldus kujuneb kiiresti ja märkamatult, teistel võtab see kauem aega ning osadel lastest läheb õige häälduse kujunemiseks vaja logopeedi abi. Lapsed õpivad õigesti hääldama täiskasvanu kõnet kuulates ja jäljendades. Korrektse hääldamise aluseks on artikulatsiooniaparaadi osade – keele, huulte, pehme suulae, lõualiigese – hea toonus ja liikuvus. 

Koolieelses eas esineb häälduspuudeid 25-30% lastest, koolieas jääb näitaja 1% piiresse. On loomulik ja eakohane, et hääldamine täpsustub aegamööda. Kui üle kolme aasta vanune laps moonutab oma ütlusi sedavõrd, et need on arusaamatud (eriti võõrale inimesele) ja kui 5-aastane laps hääldab veel mõnda üksikhäälikut valesti, siis võiks otsida abi logopeedilt. Selleks eaks peaksid lapse suu-ja keelelihased olema piisavalt tugevad, et häälikute hääldamisega toime tulla. Hääldusprobleeme võib põhjustada vale hambumus, lühike keelekida, suurenenud adenoid. Sellisel juhul suunab logopeed lapse teiste spetsialistide (kõrva-nina-kurguarst, ortodont, müofunktsionaalne terapeut) juurde konsultatsioonile, abita jäämise korral ei pruugi kõneravi olla tulemuslik.pannkoogipidu

SA Innove logopeedidel on valminud videod, mis õpetavad hääldama õigesti eesti keele häälikuid. Kuidas täpselt üht või teist häälikut hääldada, vaata SIIT.

Millele kodus tähelepanu pöörata:

Üksikud suuharjutused on kokku pandud vahvateks multikateks, mis teeb harjutamise lapse jaoks lõbusamaks.

Pane ennast koos lapsega proovile hääldades koos keerulisemaid sõnu ja lauseid, vaata VIDEOT.

Lisaks hääliku õigele hääldamisele on oluline ka õpitava hääliku eristamine teistest häälikutest ja valest hääldusviisist. Selleks sobivad foneemikuulmis-ja verifitseerimisharjutused.

R hääldus

R on häälduslikult üks raskemaid häälikuid ja ilmub lapse kõnesse tihti viimasena. Sagedasti asendab laps seda L või N häälikuga. On täiesti eakohane, et 3-4-aastane ütleb "kalu magab" (karu magab).

Vaata SIIT õiget hääldust.

R-i puhul on vajalik:

Kui logopeed on andnud koju harjutusi, siis SIIT leiad mänge koduseks harjutamiseks.

R hääliku õppimisel kasutatakse nn mesilase häält, mis aitab kaasa keele vibratsiooni õppimisele. Lauamäng selle harjutamiseks PDF

Veel mänge:

SUUHARJUTUSED

ALLA (keeletõusu harjutamiseks)

Foneemikuulmine: R-häälik

S hääldus

S-i hääldusprobleeme on eesti keeles kõige rohkem, sest see on hääldusliigutuste poolest keeruline häälik. S-hääliku keerukuse tõttu asendavad lapsed selle häälduse kujunemise perioodil sageli t-häälikuga. Sageli kipub keel ka hammaste vahele. Valet hääldust põhjustab enamasti vale keele asend, aga ka hambumusprobleemid, vale neelamismuster.

Vaata SIIT õiget hääldust.

S-i puhul on vajalik:

Need harjutused aitavad toetada S hääliku omandamist:

SUUHARJUTUSED S

S

Foneemikuulmine: S SÕNAS

K hääldus

K on sulghäälik ja üldiselt peetakse neid häälduslikult lihtsateks häälikuteks, mis tulevad eesti laste kõnesse esimeste seas. Osadele lastele siiski valmistab K hääldamine raskusi. Põhjus on ilmselt selles, et K moodustatakse keele väheliikuva tagumise osaga. K asendatakse kõige sagedamini T häälikuga (nt Laps ütleb karu asemel taru) või puudub K lapse kõnes üldse (nt laps ütleb koer asemel oer). K võiks olla lapse kõnes olemas 4-aastaselt.

Vaata K hääliku õiget hääldust SIIT.

K hääldamisel on:

  • Keeletipp langetatud
  • Keeleselg tõstetud küüruna vastu suulage

K hääliku omandamist toetavad harjutused on liumäe harjutus ja kurja kassi hääl.

VEEL harjutusi:

HA-HA-HA; HE-HE-HE; HU-HU-HU; HO-HO-HO; HÄ-HÄ-HÄ; HI-HI-HI

K HÄÄLIK -liumäe harjutus

Esimene häälik sõnas - K või T 

 

Õ hääldus

Täishäälikute hääldamine on enamasti lastele kerge, kuid kõige raskemaks on kindlasti Õ. Eesti laps võib asendada Õ hääliku E, O või Ö häälikuga veel 5-6-aastaselt.

Õ hääliku hääldamise teeb raskeks tema ebamäärane moodustuskoht, mida lapsel on raske tabada. Õ asub moodustuskohalt O ja U lähedal, aga huuled peavad olema naerused. Õ harjutamiseks saabki seda nippi kasutada - häälda ooo ja vii suu naerule - peaks kostuma õõõ

Vaata Õ õiget hääldust SIIT.

Mängud Õ harjutamiseks:

Õ sõna alguses

Õ Ö O

 

 

 

 

Õ eristamine sarnastest häälikutest.

FONEEMIKUULMINE: Õ

Prindi